M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Projekt: DIGITALIZACIJA NADZORA PROCESOV NA PODROČJU REJE GOVEDI

V projektu je bila VP Radlje ob Dravi, veterinarska postaja d.o.o. vodilni partner projekta. Projekt je bil razdeljen na več faz. V prvi fazi smo zbirali podatke s pomočjo dveh vprašalnikov. S prvim pod imenom POGOVOR Z REJCEM smo dobili osnovne podatke o govedorejski usmeritvi in o področjih dela, ki bi jih rejci želeli, da se jih digitalizira. Pogovorov smo opravili 112. Rezultate smo analizirali. Na osnovi rezultatov prvega vprašalnika smo pripravili RAZISKOVALNI VPRAŠALNIK O MOŽNOSTIH DIGITALIZACIJE NADZORA POSAMEZNIH PODROČJI REJE GOVEDI. Raziskovalnih vprašalnikov smo opravili 116. Rezultate smo analizirali. Na osnovi analize smo osnovali temeljne module, ki bi jih naj računalniška aplikacija imela. Računalniška aplikacija GOIS je dostopna na spletnem naslovu www.gois.si Na tem spletnem naslovu je tudi dostop do mobilne aplikacije GOIS Mobile za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android. Od Novembra 2020 do januarja 2022 je 15 rejcev uporabljalo aplikacijo GOIS. Ob koncu uporabe aplikacije smo naredili analizo. Rezultati so pokazali, da se je reprodukcijski indeks DMT (DDT) povprečno skrajšal za 2,8 dni. DMT se ni skrajšal pri vseh kmetijah, ki so aplikacijo uporabljale. Rejci so uporabljali tudi module PREHRANA, ZDRAVLJENJE in KARENCE ter modul PARKLJI. Po odzivu rejcev na terenu sodeč so se relativno hitro navadili na spletno in mobilno obliko aplikacije GOIS. Nekateri so jo uporabljali vsakodnevno. Tisti z manj živalmi pa občasno. Izkušnje pri uporabi ostalih mobilnih aplikacij so jim pomagale, da se je koncept povezave osebnega računalnika in mobilnega telefona prijel prej. Ves čas uporabe smo rejce mesečno obiskovali in jim pomagali ter kontrolirali vnašanje podatkov.